نخستین موزه تاریخ شهر کرج و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری(مردم شناسی و گنجینه اسناد خطی و نسخ خطی عباس فتاحیان )

عضوها

مسئول گروه آموزش پژروهشگده است , نویسنده , محقق و شاعر م [...]
عضو هیئت علمی پژروهشگده , نویسنده و شاعر معاصر است [...]

مسئول گرافیک و انیمیشن و مدیر خبرگزاری و سایت پژوهشگد [...]

عضو در پژوهشکده است [...]

عضو در پژوهشکده است [...]
مسئول گروه روانشناسی پژروهشکده است [...]
عضو هیئت مدیره و موسسین موزه است. [...]
مدیریت تالار شهیدان نژاد فلاح , عضو هیئت مدیره و موسسین [...]
پژروهشگر فعال در پژروهشکده است [...]

مسئول گروه باستان شناسی پژوهشکده است و کارشناس ارشد ب [...]

مسئول گروه عکاسی پژوهشکده است [...]
عضو گروه عکاسی پژوهشکده است [...]

مسئول گروه معماری و سرپرست گروه باستانشناسی پژروهشگد [...]

معاون فرهنگی اجتماعی فرهنگی شهرداری کرج , عضو هیئت مدیر [...]
عضو در پژوهشکده است [...]
عضو در پژوهشکده است [...]
عضو در پژوهشکده است [...]

مسئول گروه تاریخ و کارشناس ارشد زبانهای باستانی پژوه [...]

عضو در پژروهشکده است [...]

[ Page 1 of 1 ]  [ 1 ] 

banner ad

line
footer
Get Free Traffic with TrafficWhirl | Designed by Aanimator