نخستین موزه تاریخ شهر کرج و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری(مردم شناسی و گنجینه اسناد خطی و نسخ خطی عباس فتاحیان )

مدیری دلسوز و فرهنگ دوست

آقای مهندس مهدی فاطمی متولد ۱۳۵۳ لیسانس ریاضی کاربردی دانشجوی فوق لیسانس مدیریت فنا آوری اطلاعات شهری

کارشناس طرح و برنامه – دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری

کارشناس امور اهل سنت ریاست جمهوری

رئیس دفتر گروه اهل سنت ریاست جمهوری

مدیر حوزه و مشاور شهرداری کرج

مشاور و بازرس ویژه شهرداری

مدیر برنامه ریزی و پژوهش شهرداری کرج

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ شهرداری کرج

مدیر اجتماعی شهرداری کرج

مدیر تالار شهیدان فلاح نژاد

banner ad

line
footer
Get Free Traffic with TrafficWhirl | Designed by Aanimator