نخستین موزه تاریخ شهر کرج و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری(مردم شناسی و گنجینه اسناد خطی و نسخ خطی عباس فتاحیان )

مهندس محسن برجی

مهندس محسن برجی متولد ۱۳۴۹ تهران و بزرگ شده کرج از مدیران نمونه و شایسته شهر کرج که بعنوان عضو هیئت مدیره و موسس نخستین موزه تاریخ شهر کرج و اولین مسئول حامی جهت افتتاح موزه تاریخ شهر کرج می باشد که تاریخ نام نیک سرشناسی چون محسن برجی را در دل خود جای می دهد .

banner ad

line
footer
Get Free Traffic with TrafficWhirl | Designed by Aanimator